Prezenta Politică de confidenţialitate furnizează informaţii despre colectarea, utilizarea şi partajarea datelor cu caracter personal conform GDPR, REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Prin navigarea site-ului www.prodconfarm.ro, achiziționarea produselor noastre sau prin interacțiunea cu noi prin orice mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare etc), sunteți de acord cu această Politică de Confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați serviciile Societății PRODCONFARM S.R.L., aceasta fiind operatoroare de date în sensul Regulamentului General Privind Protectia Datelor cu Caracter Personal (GDPR). Potrivit legislației, societatea noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele dvs. să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile și adecvate, tehnice și organizatorice pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal.

• Operatorul este  S.C. Prodconfarm S.R.L cu sediul social situat în Str. Orhideelor nr. 2, Localitatea Pitești, Jud. Arges,  înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului  sub nr. J03/60/1994 având Cod de Unic de Identificare – 5172210, este responsabilă de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs.

În calitate de persoană vizată beneficiați de o serie de drepturi specifice garantate de Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) și legislația în vigoare în România privind protecția datelor cu caracter personal. 

• Persoana vizată reprezintă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu clienți, potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului.

Vă rugăm să aveți în vedere că drepturile prevăzute de GDPR nu sunt absolute și există anumite condiții și limite în care vi le puteți exercita. 
 

1. Dreptul la informare

 

Persoanele vizate ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul activitatilor noastre  specifice (ex. clientii si potentialii clienti, salariatii, colaboratorii/furnizorii persoane fizice, etc.) au dreptul de a primi din partea noastra informatii despre operatiunile de prelucrare efectuate in calitatea noastra de operator de date. Datele cu caracter personal pot fi colectate direct de la dumneavoastra sau indirect, din surse terte. Astfel, respectam acesta obligatie informand persoanele vizate (inclusiv in format electronic) intr-un limbaj clar si simplu, transparent si concis. In functie de calitatea pe care o detineti, vi se va pune la dispozitie o nota de informare despre modul cum va prelucram datele cu caracter personal.
Dreptul este prevazut de art. 13 si art. 14 din GDPR.
 

2. Dreptul de acces

 

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare a faptului ca prelucram sau nu date cu caracter personal care va privesc.
In cazul in care confirmam faptul ca detinem datele dumneavoastra cu caracter personal, aveti dreptul sa le accesati si sa obtineti o serie de informatii suplimentare relevante, cum ar fi: scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal utilizate, eventualele categorii de destinatari ai datelor, perioada de stocare, sursa colectarii datelor si drepturile dumneavoastra in legatura cu datele, precum si alte categorii de informatii prevazute in art. 15 (1) din GDPR. Trebuie sa aveti in vedere ca dreptul de acces nu este unul absolut, in sensul ca exercitarea acestuia de catre dumneavoastra nu trebuie sa afecteze drepturile si libertatile altor persoane. In cazul in care consideram ca cererea de acces afecteaza drepturile altor persoane, va vom raspunde in acest sens.
Dreptul este prevazut de art. 15 din GDPR.
 

3. Dreptul la rectificare

 

Dispuneti de posibilitatea de a obtine din partea operatorului de date, rectificarea datelor inexacte care va privesc sau, eventual, completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplet inregistrate in evidentele noastre interne.
Cu toate acestea, pentru a va analiza cererea, exista posibilitatea sa va solicitam o serie de informatii suplimentare in functie de scopul in care prelucram aceste date. De exemplu, daca sunteti clientul nostru si ne comunicati ca seria si numarul cartii dumneavoastra de identitate prelucrate nu mai sunt de actualitate, vom avea nevoie sa ne prezentati noul act de identitate pentru a putea confirma exactitatea informatiei.
Dreptul este prevazut de art. 16 din GDPR.
 

4. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

 

Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele cu caracter personal pe care le prelucram despre dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
b) va opuneti prelucrarii din motive legate de situatia dumneavoastra particulara;
c) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
d) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ne revine,
cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:
  • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
  • pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;
  • in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; 
  • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Cu titlu de exemplificativ precizam ca, in cazul in care sunteti clientul nostru, nu va putem sterge toate datele cu caracter personal deoarece unele dintre datele dumneavoastra ne sunt necesare pentru a va putea furniza servicii, respectiv pentru a ne indeplini obligatiile la care suntem supusi conform legislatiei din domeniul energiei sau celei financiar-contabile.                                                                                       

Dreptul este prevazut de art. 17 din GDPR.

 

5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii

 

Aveti posibilitatea sa ne solicitati sa restrictionam prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal atunci cand:
  • contestati exactitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucram, pe perioada cat verificam exactitatea datelor;
  • prelucrarea datelor este nelegala, insa in loc sa cereti stergerea datelor cu caracter personal doriti restrictionarea prelucrarii acestora;
  • datele cu caracter personal nu ne mai sunt necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost prelucrate, dar ne solicitati acele date pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • v-ati opus prelucrarii conform art. 21 din GDPR si solicitati restrictionare pe timpul cat verificam daca primeaza interesul nostru legitim pentru prelucrare.
In cazul in care am dat curs solicitarii dumneavoastra de restrictionare a prelucrarii, va vom informa inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.
Va rugam sa aveti in vedere ca nu vom aplica in mod automat restrictionarea datelor, daca dumneavoastra nu ne cereti in mod expres acest lucru prin solicitarea transmisa.
Dreptul este prevazut de art. 18 din GDPR.
 

6. Dreptul la portabilitatea datelor

 

In cazul in care prelucram datele fie in baza consimtamantului dumneavoastra, fie pentru executarea unui contract la care sunteti parte sau pentru a face demersuri inainte de incheierea unui contract la cererea dumneavoastra, beneficiati de dreptul de a obtine de la noi datele dumneavoastra într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.
Confom GDPR, nu va puteti exercita dreptul la portabilitate in dauna drepturilor si libertatilor altora. 
Dreptul este prevazut de art. 20 din GDPR.
 

7. Dreptul la opozitie

 

In cazul in care prelucrarea de date nu se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unui tert, puteti obiecta in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara. Insa, daca interesul nostru legitim prevaleaza fata de drepturile si libertatile dumneavoastra avem dreptul sa continuam prelucrarea datelor.
Puteti obiecta in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing direct intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastra. 
Dreptul este prevazut de art. 21 din GDPR.
 

8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri

 

Acest drept este aplicabil in cazul in care procesul decizional individual automatizat produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza intr-o masura semnificativa.
Dreptul este prevazut de art. 22 din GDPR.
 

9. Dreptul de a depune o plangere

 

Daca aveti o nemultumire cu privire la modul in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati pentru a va putea solutiona problema. De asemenea, puteti contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor  www.dataprotection.ro.
Dreptul este prevazut de art. 77 din GDPR.
 

Atunci când navigați pe site-ul nostru, când ne transmiteți o solicitare pe e-mail sau ne contactați în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne puteți comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse, așa cum explicăm în tabelul de mai jos.

 

Scopul prelucrării datelor și temeiuri legale

 

Numele și adresa vor fi folosite în scopul facturării, conformării legislației, prevenirea fraudelor și altor infracțiuni și pentru marketing direct (numai cu consimțământul dumneavoastră în prealabil) în baza următoarelor temeiuri legale:  încheierea sau executarea unui contract – Art. 6 (1) b GDPR.; obligația legală – Art. 6 (1) c GDPR.; consimțământ – Art. 6 (1) a) – (doar pentru marketing direct).

E-mail-ul vor fi folosite în scopul facturării, conformării legislației, prevenirea fraudelor și altor infracțiuni și pentru marketing direct (numai cu consimțământul dumneavoastră în prealabil), pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice, în baza următoarelor temeiuri legale:  încheierea sau executarea unui contract – Art. 6 (1) b GDPR.; interes legitim – Art. 6 (1) f) GDPR.; consimțământ – Art. 6 (1) a) – (doar pentru marketing direct).

Adresa IP  va fi folosită pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice, pentru prevenirea fraudelor și pentru funcționarea rețelei în baza următoarelor temeiuri legale: interes legitim – Art. 6 (1) f) GDPR.

 

Întrebări și solicitări
 
Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.
 

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dvs sau doriți să vă exercitați drepturile legale sau aveți orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitatea datelor pe care le puneți la dispoziția noastră, ne puteți contacta la adresa societății sau la adresa de e-mail: prodconfarm@yahoo.com.

Această Politică de confidenţialitate a fost actualizată ultima dată pe 07 noiembrie 2022. Totuşi, Politica de confidenţialitate se poate modifica în timp, de exemplu pentru conformarea cu cerinţele legale sau pentru a îndeplini nevoile de business în schimbare.

 

Politica de confidențialitate

Pe scurt, despre ceea ce facem

Prodconfarm S.R.L. are ca obiect de activitate producția de produse parafarmaceutice, mai exact tifon, feșe, comprese sterile și nesterile, executate din tifonul produs de societate, de cea mai bună calitate, avand o rețea de distributie cu acoperire natională.

Urmărește-ne și pe

Informații utile

 

Număr de telefon: 0248 206 136

E-mail: prodconfarm@yahoo.com

Adresă: Strada Orhideelor, Pitești, 110065

© 2021 Prodconfarm S.R.L.